Expertiza

Comercial

Înființare firmă

Servicii de consultanță, asistență și reprezentare în constituirea societății sau
a altei structuri în care se dorește prestarea serviciilor ca profesionist.

Redactare documente standard

Redactarea documentelor standard ale societății, furnizare contracte cu partenerii/clienții/colaboratorii, respectiv cu angajații.

Fuziune și divizare

Consultanță în proiectele de fuziune și divizare a societății, implicit redactarea documentelor legale necesare, respectiv servicii de audit legal a societăților implicate sau a tranzacțiilor vizate.

Adunări generale ale asociaților

Reprezentarea clienților și redactarea documentelor în cadrul ședințelor adunărilor generale ale asociațiilor/acționarilor.

Lichidare și dizolvare

Asistență și reprezentare în demersurile de lichidare și dizolvare a entităților.