Expertiza

GDPR

 1. Asistarea și consultarea clientului în procesul de conformare la GDPR, incluzând:
  – auditul companiei pentru verificarea conformității sale la reglementările aplicabile materiei protecției datelor
  – întocmirea registrului de evidență a activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal
  – maparea proceselor de prelucrare a datelor
  – redactarea de recomandări pentru conformarea la dispozițiile legale
  – redactarea politicilor companiei de prelucrare a datelor
  – redactarea tuturor documentelor necesare pentru conformarea companiei la GDPR, proceduri și regulamente interne, revizuirea contractelor cu colaboratorii, angajații companiei, fișele de post etc.
 2. Verificări periodice ale modalității de implementare a recomandărilor formulate.
 3. Adaptarea permanentă a procedurilor și documentației companiei la modificările legislative intervenite.