Expertiza

Insolvență

Impactul asupra contractelor în desfășurare

Consultanță privind implicațiile și impactul din punct de vedere legal asupra contractelor aflate în desfășurare în cazul accesării unei proceduri de insolvență.

Reprezentarea creditorului sau a debitorului

Consultanță și reprezentarea creditorului sau a debitorului în cadrul procedurii de insolvență, mandat ad hoc și concordat preventiv.

Redactare

Redactarea cererilor de insolvență și a declarațiilor de creanță.

Reorganizare judiciară

Verificarea planurilor de reorganizare din punct de vedere al adaptării acestora la rigorile legale.

Ședințe de creditori

Reprezentarea și asistarea în cadrul ședințelor de creditori.

Achiziție de bunuri

Reprezentare și asistare clienți în eventualele proceduri de achiziție de bunuri ale debitorilor aflați în procedură de insolvență.

Contestații

Redactare și reprezentare clienți pentru eventuale contestații formulate în procedura de insolvență, la înscrierea creanțelor în tabelului de creditori, la deciziile adunării generale a creditorilor, la măsurile luate de administratorul/lichidatorul judiciar etc.

Asistență și reprezentare

Asistență și reprezentare client în procedură, în fața instanțelor de judecată, la fond sau în apel.

Echipă

Dinamică

Experiență

Dovedită

Servicii

De Calitate