Expertiza

Arbitraj

Societatea civilă de avocați Pop a asigurat reprezentarea clienților în cadrul procedurilor de arbitraj, în fața a diverse comisii naționale și internaționale. Între altele, a asistat clienți din domeniul sportiv în cadrul mai multor proceduri de arbitraj în fața Tribunal Arbitral du Sport de la Lausanne.