Expertiza

Civil

  1. Redactare și revizuire antecontracte și contracte civile.
  2. Redactare și reprezentare în acțiuni privind obligații de a face.
  3. Redactare și reprezentare în acțiuni privind emiterea unei hotărâri care să țină loc de act autentic.
  4. Cereri și acțiuni recuperare creanțe (somații, notificări, acțiuni pretenții, ordonanțe de plată etc).
  5. Reprezentare și redactare documentație în cadrul procedurii de executare silită.
  6. Partaj.
  7. Consultanță și reprezentare proceduri intabulare.