Expertiza

Dreptul Sportului

  1. Consultanță și redactare documente înființare cluburi sportive (fundații, asociații, societăți comerciale etc).
  2. Consultanță și asistare în negociere și semnare contracte dintre jucător și cluburi, sau dintre cluburi, respectiv redactarea sau revizuirea contractelor.
  3. Asistare și reprezentare în fața comisiilor sportive naționale și internaționale, respectiv redactarea oricăror cereri de natură sportivă adresate acestor comisii.
  4. Reprezentare și redactare documente în dosarele aflate pe rolul comisiilor, inclusiv a celor de disciplină.
  5. Redactare și revizuire documente interne club și asigurarea conformării permanente la dispozițiile legale aplicabile materiei sportului respectiv.